K’s Jazz Days

K’s Jazz Days

ジャズを中心とした音楽と本の備忘録

某所で寿司

鶴来まで走った後は、某バーでの知己と寿司忘年会。

f:id:dailymusiclog:20211212115152j:image

いきなりの白子で。。。。
f:id:dailymusiclog:20211212115156j:image

刺身
f:id:dailymusiclog:20211212115212j:image


f:id:dailymusiclog:20211212115202j:image

牡蠣
f:id:dailymusiclog:20211212115131j:image

穴子
f:id:dailymusiclog:20211212115159j:image

あら炊き
f:id:dailymusiclog:20211212115222j:image

f:id:dailymusiclog:20211212115143j:image

f:id:dailymusiclog:20211212115215j:image

f:id:dailymusiclog:20211212115209j:image

f:id:dailymusiclog:20211212115219j:image
f:id:dailymusiclog:20211212115134j:image

f:id:dailymusiclog:20211212115139j:image
f:id:dailymusiclog:20211212115205j:image
f:id:dailymusiclog:20211212115225j:image
f:id:dailymusiclog:20211212115149j:image